Stap voor stap

Tarieven


Tarieven


Alle kinesitherapeuten zijn geconventioneerd. Voor de behandelingen hanteren de wettelijke tarieven zoals bepaald door het riziv.

Hierdoor krijgt u als (ouders van) patiënt maximale terugbetalingsmogelijkheden als u een voorschrift heeft van een arts.

De tarieven zijn o.a. afhankelijk van de pathologie waarvoor uw kind in aanmerking komt en of er een half uur of een volledig uur therapie gegeven wordt.

Voor een psychomotorisch onderzoek bestaan er echter onvoldoende nomenclatuurnummers. Indien u over een voorschrift "psychomotorisch onderzoek" van een arts beschikt, kan er een half uur terugbetaald worden door de mutualiteit.

De overige tijd die nodig is om het psychomotorisch onderzoek volledig uit te voeren, al dan niet met bespreking van de testresultaten, wordt aangerekend aan €25 / half uur, zonder terugbetaling. Voor een uitgebreid verslag van dit psychomotorisch onderzoek wordt €50 aangerekend.

Indien verdere info gewenst kan u ons steeds contacteren.

Het honorarium en het terugbetalingstarief van een behandeling bij een zelfstandig werkend geconventioneerd logopediste zijn wettelijk vastgelegd. Er zijn twee soorten terugbetaling: de reguliere terugbetaling en de terugbetaling in de aanvullende verzekering.

 • Reguliere terugbetaling

  Voor de meeste stoornissen is er een tegemoetkoming van 75% voorzien via de mutualiteit in het kader van de verplichte ziekteverzekering. Voor 30 minuten logopedische therapie bedraagt het honorarium € 26,50 en voor 1 uur is dat € 53,22. U krijgt respectievelijk € 21,00 en € 42,22 terug van uw ziekteverzekeraar. Voor een behandeling op school bedraagt het honorarium € 25,60, waarvan uw ziekteverzekeraar € 19,60 terugbetaalt. Ook een bespreking met andere partners (school, CLB, e.a.) op vraag van de ouders, wordt verrekend als een prestatie. Het honorarium van een logopedisch onderzoek hangt af van de duur van het onderzoek, met een maximum van 5 X € 32,83. Het honorarium van een logopedisch evolutieverslag bedraagt € 46,80.

 • Terugbetaling in de aanvullende verzekering

  Afhankelijk van de regio en de mutualiteit zijn er soms ook tegemoetkomingen voorzien in het kader van de zogenaamde ‘aanvullende verzekering’ (AVR). Het aantal zittingen is dan beperkt en het bedrag van de terugbetaling is verminderd. U kan zich hiervoor het best laten informeren bij uw eigen mutualiteit.

 • Extra tussenkomst

  • Sommige mutualiteiten betalen tot 90% terug (als u omnium verzekerd bent).
  • Alleenstaande ouders kunnen vaak beroep doen op extra voordelen van de mutualiteit.
  • Sommige werkgevers passen ook bij in de tussenkomst voor logopedie.
Het tarief voor het intakegesprek (1u) is 60 euro.
Het tarief voor een sessie van 45 minuten is 50 euro.

Voor aanvullend onderzoek zoals intelligentieonderzoek of concentratieonderzoek gelden afzonderlijke tarieven die afhankelijk zijn van het gebruikte testmateriaal. De kostprijs wordt vooraf met de ouders besproken.