Stap voor stap

Kinesitherapie


Kinesitherapie

Ontdek ons team


Baby’s met motorische problemen:

 • Torticollis
 • Motorische achterstand
 • Poepschuivers

Baby’s, kinderen en adolescenten met neuromotorische problemen:

 • CP (cerebral Palsy)
 • NAH (niet aangeboren hersenletsel)
 • Spina bifida
 • Erbs parese
 • Spierziektes
 • Syndromen
 • Oncologische oorzaken

Kinderen met psychomotorische problemen:

 • Problemen met grove en/of fijne motoriek
 • Problemen met schrijfmotoriek
 • Visueel ruimtelijke moeilijkheden
 • Werkhouding, concentratieproblemen
 • Problemen met organisatie en planning
 • DCD (Developmental Coördination Disorder)
 • In combinatie met andere stoornissen zoals AD(H)D, ASS, ...

Baby’s en kinderen met ademhalingsproblemen

 • Stimulatie van normale motorische ontwikkeling
 • Ouderinstructies en –begeleiding
 • Bobath therapie
 • Uitgebreid psychomotorisch onderzoek adhv gestandardiseerde testen
 • Psychomotorische therapie
 • Respiratoire kinesitherapie
 • Typlessen adhv oefenprogramme Typ10
 • Hydrotherapie, prive zwemles
 1. Ouders kunnen hun kind telefonisch of via mail aanmelden. Voor alle patiënten is er voor de start van de behandeling een voorschrift nodig van een arts.

 2. We starten met een oudergesprek, al dan niet in aanwezigheid van het kind.

 3. Afhankelijk van de leeftijd en de problematiek kan er een uitgebreide observatie en/of testing gedaan worden.
  We beschikken over volgende gestandaardiseerde testen: Movement ABC 2, DTVP2, VMI, SOS-2,...

 4. Aan de hand van het oudergesprek, de observaties, de testresultaten en de hulpvraag wordt er een therapieplan opgesteld, welke met de ouders besproken wordt.
  Het verslag van het onderzoek wordt meegegeven aan de ouders. Mits toestemming van de ouders, wordt dit eventueel ook doorgestuurd naar de arts, school en het CLB.

 5. Tussentijds evalueren we het therapieplan en stellen we de behandeldoelen zo nodig bij.