Stap voor stap

Logopedie


Logopedie

Ontdek ons team


Kinderen met oro-myofunctionele problemen:

 • Duimzuigen
 • Habitueel mondademen
 • Foutieve tongpositie in rust
 • Foutief slikken (tongpersen)

Kinderen met spraakproblemen:

 • Moeite met het uitspreken van de spraakklanken vb. lispelen
 • Verkeerde nasaliteit
 • Verbale dyspraxie

Kinderen met taalproblemen:

 • Vertraagde spraak- en taalontwikkeling
 • Dysfasie
 • Meertaligheid

Kinderen met leerstoornissen:

 • Stimuleren van preschoolse vaardigheden
 • Leerachterstand voor lezen, schrijven of rekenen
 • Dyslexie
 • Dysorthografie
 • Dyscalculie
 • Uitgebreid logopedisch onderzoek a.d.h.v. gestandaardiseerde testen
 • Oro-myofunctionele oefentherapie
 • Articulatietraining
 • Directe taaltherapie
 • Stimuleren van de preschoolse vaardigheden
 • Aanpak op maat voor kinderen met leerproblemen
 • Psycho-educatie
 • Ouderbegeleiding
 1. Wanneer je ons contacteert (vaak op aanraden van de schooldirectie of de leerkracht, het CLB, de huisarts of op eigen initiatief) starten wij met een intakegesprek, al dan niet in aanwezigheid van het kind.

 2. Afhankelijk van de leeftijd en de problematiek kan er een uitgebreide observatie en/of onderzoek gedaan worden. Uitzonderlijk wordt het onderzoek over een aantal sessies gespreid, maar doorgaans is het een eenmalig bezoek. Voor alle patiënten is er voor de start van het onderzoek een voorschrift voor een logopedisch bilan nodig van een arts.

  We beschikken over volgende gestandaardiseerde testen:
  • Articulatieproblemen: NAO, AFPO
  • Taalproblemen: CELF-Preschool-2-NL, CELF-4-NL, AFPO, PFB
  • Preschoolse vaardigheden: TEDI-MATH, Toetspakket Beginnende geletterdheid
  • Spellingsproblemen: ST 1-6, PI-dictees, Genormeerde auditieve dictees
  • Leesproblemen: LAT, LVT, DMT, EMT, De Klepel, AVI-toets (Vlaamse normering), VTBL
  • Rekenproblemen: TEDI-MATH, TTA, KRT-R, CDR, Toets Vraagstukken leerjaar 1 tot 6, TMMR


 3. Na het onderzoek worden de testresultaten in een onderzoeksverslag (bilan) weergegeven. Aan de hand van het oudergesprek, de observaties, de testresultaten en de hulpvraag wordt er een therapieplan opgesteld, welke met de ouders besproken wordt.

  Bij dit verslag ontvang je steeds enkele noodzakelijke formulieren:
  • Een voorschrift voor de logopedische therapie dat door een arts moet ingevuld en ondertekend worden. Bij een eerste aanvraag dient de arts een geneesheer-specialist te zijn; bij een tweede aanvraag (verlenging) mag uw huisarts dit in orde brengen (opmerking: voor een aanvraag in de aanvullende verzekering (AVR) gelden er andere voorwaarden, die u op de site van uw mutualiteit kan raadplegen).
  • Een aanvraagformulier voor terugbetaling in de kosten, dat je zelf moet voor¬zien van kleefbriefje, handtekening en datum.
  Wanneer het gaat om een vertraagde spraak- en taalontwikkeling moeten er nog twee andere documenten toegevoegd worden, nl. een IQ-test en een gehooronderzoek.

 4. Het verslag van het onderzoek wordt meegegeven aan de ouders en dient bezorgd te worden aan de mutualiteit. Mits toestemming van de ouders, wordt dit eventueel ook doorgestuurd naar de arts, de school en het CLB. Na enkele weken ontvang je van je ziekenfonds een goedkeuring en kan de therapie starten.

 5. Tussentijds evalueren we het therapieplan en stellen we de behandeldoelen zo nodig bij.

 6. je kan steeds contact opnemen voor verdere info of het maken van een afspraak op volgend telefoonnummer: 0485 28 35 27