Stap voor stap

Orthopedagogie/Psychologie


Orthopedagogie/Psychologie

Ontdek ons team


  • Versterken van sociale vaardigheden, weerbaarheid en zelfvertrouwen
  • Omgaan met faalangst
  • Coachen van relaties met familie/ leerkrachten/ vrienden/ netwerk
  • Verwerking van een verlieservaring zoals scheiding, overlijden, verhuis,...
  • Werken rond emotie-regulatie
  • Begeleiding bij omgaan met een diagnose
  • Intelligentie-onderzoek
  • Concentratie onderzoek
  • Screening van ontwikkelingsstoornissen en emotionele stoornissen
  • Ondersteunende gesprekken met ouders rond opvoedingsthema’s

De eerste stap is een telefonisch contact waar we een datum voor een kennismakingsgesprek (intakegesprek) vastleggen. Tijdens de intake bespreken we jullie zorg en formuleren samen een duidelijke begeleidingsvraag. Het kind is bij dit eerste gesprek niet aanwezig, tenzij we dat anders afgesproken hebben tijdens ons telefoongesprek.

Als dat nodig is en als jullie hiermee akkoord gaan, vragen we informatie op bij de school en de hulpverleners die jullie al begeleiden. Om een helder zicht te krijgen op het probleem doen we soms een aanvullend onderzoek zoals een belevingsonderzoek, een concentratieonderzoek of een intelligentieonderzoek.

Daarna ga ik samen met je kind in individuele sessies van 45 minuten op een speelse manier aan de slag. Het aantal sessies varieert naargelang de begeleidingsvraag en de evolutie.


Je kan steeds contact opnemen voor verdere info of het maken van een afspraak op volgend telefoonnummer: 0496 39 48 36