Stap voor stap

Lieselot De Glas


Lieselot De Glas

Ontdek ons team


Kinderen hun speelsheid, hun creativiteit, hun fantasiewereld, maar vooral hun onbezonnen kijk op de wereld boeit me enorm.

Kinderen en jongeren kunnen tijdens hun ontwikkeling kampen met emotionele moeilijkheden (angsten, sombere stemming, piekeren, weinig zelfvertrouwen, faalangst), gedragsmoeilijkheden, sociale moeilijkheden, moeilijkheden rond aandacht en concentratie, werkhoudingsproblemen, psychosomatische klachten (buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid), rouw en verlies,… Soms duren deze moeilijkheden (te) lang of zijn ze te belastend voor het kind, de jongere of het gezin. Op deze momenten kan psychologische begeleiding helpen. Met de nodige methodieken, professionaliteit en creativiteit zal ik deze kinderen en jongeren (én hun gezin) met zorgnoden begeleiden, ondersteunen en verder op weg helpen.

In 2017 behaalde ik mijn diploma ‘Master in de Klinische Psychologie’ (afstudeerrichting levenslooppsychologie) aan de Vrije Universiteit Brussel. Nadien ben ik aan de slag gegaan als klinisch psycholoog in een woonzorgcentrum. Echter was ik er mij vrij snel van bewust dat ik toe was aan een grotere uitdaging en heb ik deze job opgegeven om volledig voor mijn passie te gaan, namelijk kinderen en jongeren (én hun omgeving) begeleiden in hun zorgnoden. In september 2018 ben ik terecht gekomen in het Ondersteuningsnetwerk Centrum, waar ik voornamelijk werk met kinderen en jongeren met type 3 (gedrags- en emotionele moeilijkheden) en type 9 (autismespectrumstoornis) binnen het regulier onderwijs, als ook ondersteun ik leerkrachten en het schoolteam. Verder heb ik een nauw contact met de ouders en externe partners van deze leerlingen.

Binnen mijn job als ondersteuner krijgen wij de mogelijkheid om op regelmatige basis bij te scholen en daarnaast ga ik zelf op zoeken naar vormingen waar ik meer over wil te weten komen. Kortom, ik leer graag bij om zo optimaal en maximaal tegemoet te komen aan de gestelde hulpvragen.