Stap voor stap

Multidisciplinaire praktijk voor baby's, kinderen & adolescenten.


Alles wat je hebt bereikt,
hoe groot of klein ook,
is ooit begonnen met de stap
om het gewoon te gaan doen


Onze multidisciplinaire praktijk voor baby’s , kinderen en jongeren groeide vanuit de jarenlange ervaring van Katrien Krikilion in de pediatrische kinesitherapie. Samen met Liesbet De Pelsmaeker werd een praktijk uitgebouwd waarin aandacht is voor de ontwikkeling van baby’s, kinderen en jongeren op verschillende vlakken.

Je kunt bij ons terecht voor kinesitherapie, logopedie en orthopedagogische begeleiding.

We stellen het kind/de jongere en zijn ouders steeds centraal. We hechten veel waarde aan onderling overleg en een open communicatie met de arts, doorverwijzers, school, het CLB, en andere zorgverleners.