Stap voor stap

Multidisciplinaire praktijk voor baby's, kinderen & adolescenten.


Alles wat je hebt bereikt,
hoe groot of klein ook,
is ooit begonnen met de stap
om het gewoon te gaan doen


Uit een fijne samenwerking tussen Katrien Krikilion en Liesbet De Pelsmaeker, als kinderkinesitherapeuten, groeide het idee tot het uitwerken van onze gemeenschappelijke droom. Een multidisciplinaire praktijk voor baby's, kinderen en jongvolwassenen kwam tot stand in 2016.

Je kunt bij ons terecht voor onderzoek en behandeling op het vlak van kinesitherapie, logopedie en psychologie.

We stellen het kind/de jongere en zijn ouders steeds centraal. We hechten veel waarde aan onderling overleg en een open communicatie met de arts, doorverwijzers, school, het CLB, en andere zorgverleners.